Danh sách bài thi

Hệ thống luyện thi EPS được xây dựng dựa trên các đề thi EPS trước đây và kho đề thi do chính thầy cô tại Du Học BIC với nhiều năm kinh nghiệm đào tạo EPS tổng hợp.
Hệ thống giúp các học viên EPS được thử sức và trải nghiệm với các câu hỏi trong đề thi EPS, qua đó tự tin hơn với kỳ thi năng lực tiếng Hàn EPS trên con đường Xuất khẩu lao động Hàn Quốc

01

Bài thi tiếng Hàn

Làm bài thi

02

Bài thi tiếng Hàn

Làm bài thi

03

Bài thi tiếng Hàn

Làm bài thi

04

Bài thi tiếng Hàn

Làm bài thi

05

Bài thi tiếng Hàn

Làm bài thi

06

Bài thi tiếng Hàn

Làm bài thi

07

Bài thi tiếng Hàn

Làm bài thi

08

Bài thi tiếng Hàn

Làm bài thi

09

Bài thi tiếng Hàn

Làm bài thi

10

Bài thi tiếng Hàn

Làm bài thi

11

Bài thi tiếng Hàn

Làm bài thi

12

Bài thi tiếng Hàn

Làm bài thi