Xuất khẩu lao động Hàn Quốc

Hứa hẹn thị trường chất lượng cao

Mỗi năm thị trường Hàn Quốc tiếp nhận khoảng 59.000 lao động nước ngoài đến làm việc theo chương trình EPS, diện lao động tay nghề cao.

Hotline tư vấn Trang Facebook

 

Xuất khẩu lao động Hàn Quốc

CÁC THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG

XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG EPS XKLĐ tay nghề cao E7-3 XKLĐ DIỆN E7-1

Đi xuất khẩu lao động mức thu nhập sẽ cao hơn so vớilao động trong nước, tại đất nước Hàn Quốc nhu cầu thiếu lao động ngày càng lớn vì vậy đây là thị trường được nhiều lao động các nước quan tâm trong đó có Việt Nam. Mỗi năm, nước này tiếp nhận khoảng 59.000 lao động nước ngoài đến làm việc theo chương trình EPS, lao động tay nghề cao. Diện EPS với nhóm các ngành nghè: nông nghiệp, ngư nghiệp, xây dựng và chế tạo sản xuất..  Cuối năm 2023 thử nghiệm ngành đóng tàu diện E9, dự kiến đầu năm 2024 sẽ có thêm nhiều ngành mới.

chia tay học sinh BIC xuất cảnh tháng 8/2023