Hình ảnh

Hình ảnh

Sự kiện 20/11/2023

Hình ảnh

Team biulding

Hình ảnh

Học viên lấy tem tím tại ĐSQ

Hình ảnh

Tiễn bay du học sinh

chia tay học sinh BIC xuất cảnh tháng 8/2023

Tiễn lao động bay

Hình ảnh

Lễ ký kết hợp tác