Tri ân học sinh nhà BIC – Tặng túi cho các bạn học sinh